ELIN LYTH & DANIEL ÖSTERSJÖ

Folksångerskan Elin Lyth och låtskrivande musikern Daniel Östersjö låter stämsång, gitarrkomp och gripande berättelser ta plats i egna och andras tonsättningar. De låter svensk och amerikansk folkmusik gå hand i hand. Trollformler möter Joe Hills engagemang mot krig och orättvisor. Fransk amour och Apollinaires erfarenheter av första världskrigets skyttegravar griper tag och förför – i det som är dylanskt, folkligt och franskt.